Grenzeloze Logistiek summit 2014

Een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland

Oost-Vlaanderen heeft grote potenties in zich om een logistieke topregio te worden. De POM bestudeerde deze mogelijkheden en ontwikkelde een stappenplan om de juiste soort van logistieke activiteiten op de juiste plaatsen aan te trekken.

   

Voor de versterking van de logistieke sector wil de POM West-Vlaanderen een hefboom creëren met het oog op enerzijds de uitbouw van de draaischijffunctie van West-Vlaanderen en anderzijds de verankering van het industrieel weefsel.

   

POM Antwerpen wil de logistieke sector duurzaam ontwikkelen tot een topspeler op wereldniveau. Wat impliceert dat vooral de negatieve effecten zoals uitstoot en congestie niet kunnen meegroeien.

   

Het is de ambitie van Limburg om bij de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de status van ‘logistieke poort’ te verwerven.

   

De POM Vlaams-Brabant wil het logistieke weefsel van de Provincie Vlaams-Brabant zo sturen, dat de provincie een centrum wordt van slimme logistiek.

   

De BOM spant zich in om de Brabantse economie nationaal en internationaal te laten excelleren. Als publieke onderneming wil de BOM z'n menskracht, kennis, ervaring en kapitaal maximaal inzetten voor de economische toekomst van Brabant.

   

De Kamer van Koophandel werkt mee aan diverse projecten die het ondernemersklimaat in de regio verbeteren of de regionale bedrijvigheid een impuls geven.

   

Het VIL wil de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve concepten en technologieën te implementeren.

   

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren.

   

Dinalog heeft een centrale missie: Nederland de marktleider maken in de regie en coördinatie van transnationale goederenstromen. Daarvoor is innovatie en samenwerking essentieel, tussen rail-, weg-, lucht- en zeetransport, maar evenzeer tussen onderzoekers en logistiek professionals.

   

Zeeland Seaports is als Zeeuws havenbedrijf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en de exploitatie van de havens van Vlissingen en Terneuzen. Dankzij een goed functionerend netwerk van (spoor)wegen, binnenvaartroutes en pijpleidingen kent Zeeland uitstekende verbindingen met het Europese achterland.

   

Interleuven is een intercommunale die via intergemeentelijke samenwerking projecten realiseert die wegens hun complexiteit, financiële impact, grensoverschrijdende effecten of organisatorische redenen beter gezamenlijk worden aangepakt.

   
Web design en development by Lavagraphics